Regions

Lahore Region

Rawalpindi Region

 

Central Jails

 • Lahore
 • Gujranwala

District Jails

 • Kasur
 • Lahore
 • Sheikhupura
 • Sialkot
 • Hafizabad
 • Narowal
 

Central Jails

 • Rawalpindi

District Jails

 • Gujrat
 • Attock
 • Jhelum
 • Mandi Bahauddin

Sub Jails

 • Chakwal

Faisalabad Region

Multan Region

 

Central Jails

 • Faisalabad
 • Mianwali

District Jails

 • Bhakkar
 • Faisalabad
 • Shahpur
 • Jhang
 • Sargodha
 • Toba Tek Singh

B.I. & J Jail

 • Faisalabad
 

Central Jails

 • Multan
 • Bahawalpur
 • Dera Ghazi Khan

District Jails

 • Multan
 • Muzaffargarh
 • Rahim Yar Khan
 • Rajanpur
 • Vehari
 • Layyah

B.I. & J Jail

 • Bahawalpur

Women Jail

 • Multan

Sub Jail

 • Shujabad
 

Sahiwal  Region

   
 

High Security Prison

 • HSP Sahiwal

Central Jails

 • Sahiwal

District Jails

 • Bahwalnagar
 • Pakpatan
 • Okara